...
Site Logo Desktop

Dit kan online via onze website. Wij hebben ook een speciale prijzenlijst voor kinderen vanaf 4 – 12 jaar. 

Bij House of Ohema wordt er met een aanbetaling gewerkt zodat u garant staat voor uw afspraak. Vanwege beperkt beschikbaarheid proberen wij uitval zoveel mogelijk te voorkomen. Door o.a. het vragen van een aanbetaling, proberen wij dit te realiseren.

In de bevestigingsmail is er een link toegevoegd waarmee u de afspraak kunt annuleren/wijzigen.

 • Als je 15 minuten na het afgesproken tijdstip aankomt, kunnen wij naar eigen beoordeling beslissen om je te helpen of wordt er alsnog besloten om de afspraak te annuleren. Mocht de afspraak geannuleerd worden, ben je alsnog 50% van het totale toepasselijke bedrag verschuldigd en kunnen we het al ontvangen voorschot inhouden/verrekenen.

Om een bevestiging mail van uw afspraak te ontvangen, moet de aanbetaling of volledige bedrag via de website betaalt worden. Als er een aanbetaling heeft plaats gevonden, kan het resterende bedrag gepast contant of d.m.v. een betalingsverzoek betaalt worden. Voorkeur gaat uit naar een betalingsverzoek.

Elke dienst weergeeft welke voorwaardes verbonden zijn aan uw geselecteerde dienst(en). Dit kan bestaan uit:

 • Uw haar gelieve gewassen te zijn.
 • Uw haar is verdeeld in maximaal 8 secties. Bij meerdere secties wordt er €15,- per 15min in rekening gebracht als extra service dienst ‘Braids Take Out v.a. €15,- per 15min
 • Uw haar is voorafgaand al ontklit
 • Wij verkopen geen pre-strectched hair voor onze diensten. Deze dient u zelf mee te nemen op uw afspraak. Het aantal staat beschreven in de service.
 • Wij behandelen de volgende haartypes niet: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C. Wij zijn gespecialiseerd in Curls & Coils van haartypes 3 & 4

De haar en/of hoofdhuidbehandeling zijn inclusief het wassen van uw haar. Bij deze service kunt u dus met ongewassen haar komen. Het is verder belangrijk dat uw haar klitvrij is.

Voor het vlechten, twisten en knippen ontvangen wij u graag met gewassen, product vrij, klit vrij haar.

Voor alle diensten is het belangrijk dat uw haar los is of in maximaal 8 twists/vlechten zit. Als dit niet het geval is, dient er een extra take out bij de afspraak geboekt te worden.

Deze zijn zeker geschikt voor kinderen. De behandelingen worden op maat gemaakt. Dus dat betekent dat bij kinderen speciaal gebruik gemaakt wordt van producten die kindvriendelijk zijn.

Ook dit verschilt per kapsel en daarnaast hangt het ook af van de textuur en lengte van uw haar en de conditie van uw hoofdhuid.

 

Over het algemeen geldt hoe dunner de vlechtjes of twists hoe langer ze meegaan. Kapsels met nep haar gaan doorgaans langer mee.

 

Bij het boeken wordt per kapsel aangegeven hoe lang ze meegaan.

Eén van de functies van braids en twists is het beschermen van uw natural hair. Zijn uw haar en hoofdhuid in een gezonde conditie en blijft u uw haar goed verzorgen tijdens het dragen van een beschermend haarstijl, dan kunnen braids en twists zeker bijdragen bij groei.

 

Doet u het tegenovergestelde en is uw haar in een fragiele toestand, dan kunnen braids en twists er juist voor zorgen dat uw haar uitvalt of breekt.

De eerste twee weken raden wij het wassen van uw haar af. Wassen kan er namelijk voor zorgen dat het kapsel sneller minder mooi zit. Na drie weken kunt u de vlechten wassen. Wij adviseren in eerste instantie droge shampoo te gebruiken of een haarspray om het wassen met water zo lang mogelijk uit te stellen.

Artikel 1 Definities

House of Ohema: de dienstverlener / opdrachtnemer (ook aangeduid als: ‘wij’, ‘ons’, ‘we’).

Consument: de klant / opdrachtgever in de hoedanigheid van consument die gebruik maakt van onze diensten of een

Consument ter hand gesteld of digitaal beschikbaar gemaakt.

 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 2. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

 3. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Ons aanbod

 1. Elk aanbod is vrijblijvend. House of Ohema kan het aanbod wijzigen of aanpassen.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat de Consument een goede beoordeling van het aanbod kan maken.

 3. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4 Hoe komt een overeenkomst tot stand?
1. Op onze website

www.houseofohema.nl treft u ons

overeenkomst met ons aangeduid als: ‘u’).

sluit (ook

Algemene Voorwaarden: de onderstaande algemene voorwaarden van House of Ohema. Hierin staan onder welke voorwaarden wij onze diensten aanbieden dan wel uitvoeren.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand.

Artikel 2 Juridische gegevens

Handelsnaam: House of Ohema Rechtsvorm: Eenmanszaak
Vestiging- en bezoekadres: Heesterveld 238, 1102 SC Amsterdam Telefoonnummer: (06) 84 14 99 57

E-mail: info@houseofohema.nl Website: www.houseofohema.nl KvK-nummer: 82044260 Bankgegevens: Zie betaalinstructie

Artikel 3 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden inclusief eventuele bijlagen zijn van toepassing op elk aanbod van House of Ohema en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen House of Ohema en de Consument.

2. Deze Algemene Voorwaarden worden tijdig door House of Ohema aan de

aanbod en onze Algemene Voorwaarden aan. U kunt op onze website een afspraak maken voor de gewenste haarbehandeling.

 1. De overeenkomst komt behoudens uitzonderingen tot stand op het moment dat u ons aanbod en de Algemene Voorwaarden aanvaardt, de (vooruit)betaling is verricht en wij u een bevestigingsbericht van uw afspraak hebben verstuurd.

 2. House of Ohema mag een overeenkomst altijd zonder opgaaf van redenen weigeren.

Artikel 5 Hoe wij een overeenkomst uitvoeren

 1. House of Ohema zal haar diensten naar

  beste inzicht uitvoeren.

 2. House of Ohema heeft geen resultaatsverplichting maar een inspanningsverplichting.

 3. House of Ohema is bevoegd om voor een goede uitvoering van de overeenkomst, de werkzaamheden door een ander te laten uitvoeren. Artikel 7:404 en 7:407 BW zijn in dat geval niet van toepassing.

Artikel 6 Wat verwachten wij in algemene zin van u?

 1. U dient ons op verzoek

  juiste/volledige/betrouwbar informatie te verstrekken, zodat wij onze werkzaamheden goed kunnen uitvoeren.

 2. U dient tijdig aanwezig te zijn op onze afspraken.

 3. House of Ohema kan u voor de afspraak instructies geven over hoe de conditie van het haar dient te zijn. Indien u zich hier niet aanhoudt, kunnen wij zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn besluiten om u niet verder te helpen.

 4. Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen naar de afspraak.

5. U dient alleen naar de afspraak te komen, tenzij dit in alle redelijkheid niet van u kan worden verwacht. Bijvoorbeeld in het geval van een minderjarig kind of u anderszins begeleiding nodig heeft.

Artikel 7 Kan ik gebruik maken van mijn herroepingsrecht?
Nee. Het wettelijk herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand is niet van toepassing op de annulering van gedateerde boekingen/afspraken nu sprake is van een overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot de terbeschikkingstelling van diensten voor vrijetijdsbesteding waarbij een bepaald tijdstip of bepaalde periode voor nakoming is voorzien.

Artikel 8 Afspraak annuleren, no show, vertragingen
1. Naast uw andere wettelijke rechten

kunt u in bepaalde omstandigheden het recht hebben om een afspraak te annuleren en een terugbetaling te ontvangen in overeenstemming met de voorwaarden zoals hieronder omschreven.

Annulering binnen 48 uur

2. U dient de afspraak minimaal binnen 48 uur voordat de afspraak begint te annuleren. U bent dan niet gebonden aan annuleringskosten en u heeft dan recht op terugbetaling van het toepasselijke bedrag.

Annulering korter dan 48 uur

3. Indien u de afspraak korter dan 48 uur voordat de afspraak begint annuleert dan brengen wij 50% van het totale toepasselijke bedrag in rekening. Wij kunnen het reeds ontvangen voorschot inhouden/verrekenen.

No show

4. Indien u om welke reden dan ook niet op de afspraak komt opdagen (no show) dan brengen wij 100% van het totale toepasselijke bedrag in rekening. Wij kunnen het reeds ontvangen voorschot inhouden/verrekenen.

Vertraging

5. Indien u 15 minuten later op de afspraak verschijnt dan kunnen wij naar eigen beoordeling beslissen of wij u wel of niet zullen helpen. Als wij u niet verder helpen bent u nog steeds 50% van het totale toepasselijke bedrag verschuldigd. Wij kunnen het reeds ontvangen voorschot inhouden/verrekenen.

Wijze annulering doorgeven

6. Het annuleren kan door de annulering via onze website www.houseofohema.nl door te geven, door een e-mail te sturen naar info@houseofohema.nl of telefonisch contact met ons op te nemen via: (06) 84 14 99 57.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden en incasso

 1. Alle genoemde prijzen in het aanbod

  zijn inclusief BTW, tenzij anders

  aangegeven.

 2. U dient voor een afspraak altijd een

  deel van het volledige factuurbedrag bij vooruitbetaling te voldoen via iDeal of PayPal. Het resterende bedrag dient u direct tijdens uw afspraak op locatie te voldoen.

Artikel 10 In hoeverre zijn wij aansprakelijk?

 1. House of Ohema gaat ervan uit dat u

  een gezonde lichamelijke conditie heeft. Indien er omstandigheden zijn die de haarbehandeling negatief kunnen beïnvloeden dan verwachten wij dat u ons hiervan vooraf op de hoogte stelt. Denk bijvoorbeeld aan allergieën en medicijn gebruik.

 2. House of Ohema is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade die ontstaan is door u gegeven onjuiste en/of onvolledige gegevens/informatie.

 3. Als House of Ohema aansprakelijk mocht zijn, dan is zij alleen aansprakelijk voor direct schade en niet voor indirecte schade.

4. De aansprakelijkheid van House of Ohema is standaard beperkt tot het toepasselijke factuurbedrag.

5. U dient House of Ohema binnen 1 jaar na ontdekking van haar eventuele aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk aansprakelijk te stellen. Indien u dit later doet dan vervalt uw recht op een eventuele schadevergoeding.

Artikel 11 Welke rechten heeft u bij overmacht?
1. Onder overmacht wordt verstaan de

betekenis die de wet hieraan geeft, namelijk onvoorziene omstandigheden waarop u of House of Ohema geen invloed heeft, waardoor (contractuele) verplichtingen niet nagekomen kunnen worden.

2. Bij overmacht worden de verplichtingen van House of Ohema uitgesteld voor een periode van 30 dagen. Als de periode van overmacht langer duurt, dan mag u de overeenkomst ontbinden, zonder dat u schadevergoeding moet betalen.

Artikel 12 Wat als u een klacht heeft?

1. Als u een klacht heeft met betrekking tot de overeenkomst, onze werkzaamheden, diensten of facturen dan dient u dit binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk aan House of Ohema door te geven via info@housofohema.nl Als u dit niet doet dan neemt House of Ohema aan dat u de overeenkomst, onze werkzaamheden, diensten en/of facturen accepteert.

2. Als u een klacht indient dan moet u nog steeds uw verplichtingen op grond van de overeenkomst nakomen.

3. Als wij vinden dat uw klacht terecht is dan kunnen wij bepalen welke compensatie we daar tegenover stellen, bijvoorbeeld een korting aanbieden of de haarbehandeling opnieuw doen.

Artikel 13 Wijzigingen in de overeenkomst

 1. Wijzigingen in de overeenkomst

  worden in onderling overleg al dan niet doorgevoerd.

 2. House of Ohema mag de inhoud van de algemene voorwaarden tussentijds wijzigen en aanvullen. Deze wijzigingen en/of aanvullingen mogen in objectieve zin niet nadelig zijn voor u.

Artikel 14 Welk recht is van toepassing en wat als er een geschil ontstaat?
1. Op alle overeenkomsten van House of

Ohema is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Als er een geschil ontstaat dan wordt deze pas aan de rechter voorgelegd als wij hebben geprobeerd het geschil onderling op te lossen.

3. De rechtbank in Amsterdam is bevoegd om het geschil te behandelen.

Via de website www.houseofohema.nl van House of Ohema worden privacygevoelige gegevens verwerkt. House of Ohema respecteert uw privacy. Omdat wij volledig transparant willen zijn naar onze bezoekers toe hebben wij deze privacy- en cookieverklaring opgesteld. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan om deze verklaring volledig te lezen voordat u het gebruik op onze website voortzet.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom?

Als u gebruik maakt van onze website dan kan het zijn dat u persoonsgegevens achterlaat. Bijvoorbeeld om een persoonlijk account aan te maken, een bestelling te plaatsen of een vraag te stellen. Hieronder ziet u welke gegevens wij verwerken (afhankelijk van welke acties u op onze website uitvoert).

 • ●  Voornaam en achternaam

 • ●  Adres, huisnummer, postcode

 • ●  Plaatsnaam

 • ●  Identiteit/geslacht

 • ●  Geboortedatum

 • ●  Profielfoto

 • ●  Telefoonnummer

 • ●  E-mailadres

 • ●  Haar textuur, haartype, haar elasticiteit, haar porositeit, haar dikte

 • ●  Foto van het haar

  Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • ●  u gebruik kunt maken van onze dienstverlening

 • ●  het afnemen van diensten via de website

 • ●  u toegang te verlenen tot uw persoonlijke account

 • ●  het afhandelen van uw bestelling

 • ●  het beantwoorden van uw vragen

 • ●  het verbeteren van onze dienstverlening

 • ●  het vaststellen van de persoon/gebruiker om BOTS uit te sluiten;

 • ●  marketingdoeleinden

 • ●  controleren of de klant meerderjarig/minderjarig is

  Alle gegevens die wij verwerken zijn gebaseerd op een wettelijke grondslag (AVG). Namelijk:

 • ●  uw uitdrukkelijke toestemming en/of;

 • ●  uitvoering van de overeenkomst en/of;

 • ●  wettelijke verplichting en/of;

 • ●  een vitaal belang en/of;

 • ●  een gerechtvaardigd belang.

  Hoelang worden uw gegevens bewaard?

  Bovenstaande gegevens worden door ons bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en voor de duur van de wettelijke bewaartermijnen.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens veilig te stellen. Alle gegevens worden beveiligd via ReCaptcha, HostCoral website hosting, Content restrictions van WordPress (beveiligde content met wachtwoord van betreffende gebruiker) en Shield plugin om hack attacks, bots, spam, geblokkeerde IP adressen uit te sluiten.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

Op grond van de AVG heeft u recht op:

 • ●  inzage van uw persoonsgegevens

 • ●  rectificatie van uw persoonsgegevens

 • ●  het verwijderen van uw persoonsgegevens

 • ●  beperking van de uw betreffende verwerking

 • ●  het maken van bezwaar

 • ●  gegevensoverdraagbaarheid

  U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@houseofohema.nl. Wij vragen u om bij uw verzoek de volgende gegevens mee te sturen: een kopie van uw identiteitsbewijs en uw adresgegevens. U krijgt uiterlijk 1 maand na het ingediende verzoek antwoord. Als het verzoek complex is kan deze termijn met 2 maanden worden verlengd.

  Wat zijn cookies?

  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Cookies zorgen ervoor dat we onze website en diensten gebruiksvriendelijker en beter voor u kunnen maken. Door middel van een cookie banner kunt u onze cookies al dan niet accepteren. Als u onze cookies niet accepteert dan kunt u alsnog gebruik maken van onze website, echter kunt u geen account aanmaken en bestellingen plaatsen.

  Welke cookies gebruiken wij en waarom?

Soort cookie Doel Wie plaatst de cookies?

Hoe kunt u cookies verwijderen of blokkeren?

U kunt cookies blokkeren en verwijderen via uw internetbrowser. Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden. Deze cookies kunt u centraal verwijderen via www.youronlinechoices.eu. Indien u geen cookies accepteert, kunnen wij niet garanderen dat onze website optimaal werkt. U kunt uw instellingen wijzigen via uw browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van de betreffende internetbrowser.

Welke subverwerkers zijn er?

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat uw gegevens worden opgeslagen.

WordPress Hostcoral (server)

House of Ohema maakt momenteeL gebruik van de subverwerkers: WordPress en Hostcoral.

Websites van derden

Deze verklaring is alleen van toepassing op onze website en niet op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Omdat wij niet kunnen garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan raden wij u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen.

Wijziging privacy- en cookieverklaring

House of Ohema behoudt zich het recht voor om deze privacy- en verklaring tussentijds te wijzigen. U bent er zelf verantwoordelijk voor om de meest recente versie van onze privacy- en cookieverklaring te raadplegen.

Klachten

Als u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u deze indienen via info@houseofohema.nl. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens House of Ohema

Handelsnaam: House of Ohema Rechtsvorm: Eenmanszaak
Vestiging- en bezoekadres: Heesterveld 238, 1102 SC Amsterdam Telefoonnummer: (06) 84 14 99 57 E-mail: info@houseofohema.nl Website: www.houseofohema.nl KvK-nummer: 82044260

Dit kan online via onze website. Wij hebben ook een speciale prijzenlijst voor kinderen vanaf 4 – 12 jaar. 

Bij House of Ohema wordt er met een aanbetaling gewerkt zodat u garant staat voor uw afspraak. Vanwege beperkt beschikbaarheid proberen wij uitval zoveel mogelijk te voorkomen. Door o.a. het vragen van een aanbetaling, proberen wij dit te realiseren.

In de bevestigingsmail is er een link toegevoegd waarmee u de afspraak kunt annuleren/wijzigen.

 • Als je 15 minuten na het afgesproken tijdstip aankomt, kunnen wij naar eigen beoordeling beslissen om je te helpen of wordt er alsnog besloten om de afspraak te annuleren. Mocht de afspraak geannuleerd worden, ben je alsnog 50% van het totale toepasselijke bedrag verschuldigd en kunnen we het al ontvangen voorschot inhouden/verrekenen.

Om een bevestiging mail van uw afspraak te ontvangen, moet de aanbetaling of volledige bedrag via de website betaalt worden. Als er een aanbetaling heeft plaats gevonden, kan het resterende bedrag gepast contant of d.m.v. een betalingsverzoek betaalt worden. Voorkeur gaat uit naar een betalingsverzoek.

Elke dienst weergeeft welke voorwaardes verbonden zijn aan uw geselecteerde dienst(en). Dit kan bestaan uit:

 • Uw haar gelieve gewassen te zijn.
 • Uw haar is verdeeld in maximaal 8 secties. Bij meerdere secties wordt er €15,- per 15min in rekening gebracht als extra service dienst ‘Braids Take Out v.a. €15,- per 15min
 • Uw haar is voorafgaand al ontklit
 • Wij verkopen geen pre-strectched hair voor onze diensten. Deze dient u zelf mee te nemen op uw afspraak. Het aantal staat beschreven in de service.
 • Wij behandelen de volgende haartypes niet: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C. Wij zijn gespecialiseerd in Curls & Coils van haartypes 3 & 4

De haar en/of hoofdhuidbehandeling zijn inclusief het wassen van uw haar. Bij deze service kunt u dus met ongewassen haar komen. Het is verder belangrijk dat uw haar klitvrij is.

 

Voor het vlechten, twisten en knippen ontvangen wij u graag met gewassen, product vrij, klit vrij haar.

 

Voor alle diensten is het belangrijk dat uw haar los is of in maximaal 8 twists/vlechten zit. Als dit niet het geval is, dient er een extra take out bij de afspraak geboekt te worden.

Deze zijn zeker geschikt voor kinderen. De behandelingen worden op maat gemaakt. Dus dat betekent dat bij kinderen speciaal gebruik gemaakt wordt van producten die kindvriendelijk zijn.

Ook dit verschilt per kapsel en daarnaast hangt het ook af van de textuur en lengte van uw haar en de conditie van uw hoofdhuid.

 

Over het algemeen geldt hoe dunner de vlechtjes of twists hoe langer ze meegaan. Kapsels met nep haar gaan doorgaans langer mee.

 

Bij het boeken wordt per kapsel aangegeven hoe lang ze meegaan.

Eén van de functies van braids en twists is het beschermen van uw natural hair. Zijn uw haar en hoofdhuid in een gezonde conditie en blijft u uw haar goed verzorgen tijdens het dragen van een beschermend haarstijl, dan kunnen braids en twists zeker bijdragen bij groei.

 

Doet u het tegenovergestelde en is uw haar in een fragiele toestand, dan kunnen braids en twists er juist voor zorgen dat uw haar uitvalt of breekt.

De eerste twee weken raden wij het wassen van uw haar af. Wassen kan er namelijk voor zorgen dat het kapsel sneller minder mooi zit. Na drie weken kunt u de vlechten wassen. Wij adviseren in eerste instantie droge shampoo te gebruiken of een haarspray om het wassen met water zo lang mogelijk uit te stellen.

Artikel 1 Definities

House of Ohema: de dienstverlener / opdrachtnemer (ook aangeduid als: ‘wij’, ‘ons’, ‘we’).

Consument: de klant / opdrachtgever in de hoedanigheid van consument die gebruik maakt van onze diensten of een

Consument ter hand gesteld of digitaal beschikbaar gemaakt.

 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 2. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

 3. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Ons aanbod

 1. Elk aanbod is vrijblijvend. House of Ohema kan het aanbod wijzigen of aanpassen.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat de Consument een goede beoordeling van het aanbod kan maken.

 3. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4 Hoe komt een overeenkomst tot stand?
1. Op onze website

www.houseofohema.nl treft u ons

overeenkomst met ons aangeduid als: ‘u’).

sluit (ook

Algemene Voorwaarden: de onderstaande algemene voorwaarden van House of Ohema. Hierin staan onder welke voorwaarden wij onze diensten aanbieden dan wel uitvoeren.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand.

Artikel 2 Juridische gegevens

Handelsnaam: House of Ohema Rechtsvorm: Eenmanszaak
Vestiging- en bezoekadres: Heesterveld 238, 1102 SC Amsterdam Telefoonnummer: (06) 84 14 99 57

E-mail: info@houseofohema.nl Website: www.houseofohema.nl KvK-nummer: 82044260 Bankgegevens: Zie betaalinstructie

Artikel 3 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden inclusief eventuele bijlagen zijn van toepassing op elk aanbod van House of Ohema en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen House of Ohema en de Consument.

2. Deze Algemene Voorwaarden worden tijdig door House of Ohema aan de

aanbod en onze Algemene Voorwaarden aan. U kunt op onze website een afspraak maken voor de gewenste haarbehandeling.

 1. De overeenkomst komt behoudens uitzonderingen tot stand op het moment dat u ons aanbod en de Algemene Voorwaarden aanvaardt, de (vooruit)betaling is verricht en wij u een bevestigingsbericht van uw afspraak hebben verstuurd.

 2. House of Ohema mag een overeenkomst altijd zonder opgaaf van redenen weigeren.

Artikel 5 Hoe wij een overeenkomst uitvoeren

 1. House of Ohema zal haar diensten naar

  beste inzicht uitvoeren.

 2. House of Ohema heeft geen resultaatsverplichting maar een inspanningsverplichting.

 3. House of Ohema is bevoegd om voor een goede uitvoering van de overeenkomst, de werkzaamheden door een ander te laten uitvoeren. Artikel 7:404 en 7:407 BW zijn in dat geval niet van toepassing.

Artikel 6 Wat verwachten wij in algemene zin van u?

 1. U dient ons op verzoek

  juiste/volledige/betrouwbar informatie te verstrekken, zodat wij onze werkzaamheden goed kunnen uitvoeren.

 2. U dient tijdig aanwezig te zijn op onze afspraken.

 3. House of Ohema kan u voor de afspraak instructies geven over hoe de conditie van het haar dient te zijn. Indien u zich hier niet aanhoudt, kunnen wij zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn besluiten om u niet verder te helpen.

 4. Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen naar de afspraak.

5. U dient alleen naar de afspraak te komen, tenzij dit in alle redelijkheid niet van u kan worden verwacht. Bijvoorbeeld in het geval van een minderjarig kind of u anderszins begeleiding nodig heeft.

Artikel 7 Kan ik gebruik maken van mijn herroepingsrecht?
Nee. Het wettelijk herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand is niet van toepassing op de annulering van gedateerde boekingen/afspraken nu sprake is van een overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot de terbeschikkingstelling van diensten voor vrijetijdsbesteding waarbij een bepaald tijdstip of bepaalde periode voor nakoming is voorzien.

Artikel 8 Afspraak annuleren, no show, vertragingen
1. Naast uw andere wettelijke rechten

kunt u in bepaalde omstandigheden het recht hebben om een afspraak te annuleren en een terugbetaling te ontvangen in overeenstemming met de voorwaarden zoals hieronder omschreven.

Annulering binnen 48 uur

2. U dient de afspraak minimaal binnen 48 uur voordat de afspraak begint te annuleren. U bent dan niet gebonden aan annuleringskosten en u heeft dan recht op terugbetaling van het toepasselijke bedrag.

Annulering korter dan 48 uur

3. Indien u de afspraak korter dan 48 uur voordat de afspraak begint annuleert dan brengen wij 50% van het totale toepasselijke bedrag in rekening. Wij kunnen het reeds ontvangen voorschot inhouden/verrekenen.

No show

4. Indien u om welke reden dan ook niet op de afspraak komt opdagen (no show) dan brengen wij 100% van het totale toepasselijke bedrag in rekening. Wij kunnen het reeds ontvangen voorschot inhouden/verrekenen.

Vertraging

5. Indien u 15 minuten later op de afspraak verschijnt dan kunnen wij naar eigen beoordeling beslissen of wij u wel of niet zullen helpen. Als wij u niet verder helpen bent u nog steeds 50% van het totale toepasselijke bedrag verschuldigd. Wij kunnen het reeds ontvangen voorschot inhouden/verrekenen.

Wijze annulering doorgeven

6. Het annuleren kan door de annulering via onze website www.houseofohema.nl door te geven, door een e-mail te sturen naar info@houseofohema.nl of telefonisch contact met ons op te nemen via: (06) 84 14 99 57.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden en incasso

 1. Alle genoemde prijzen in het aanbod

  zijn inclusief BTW, tenzij anders

  aangegeven.

 2. U dient voor een afspraak altijd een

  deel van het volledige factuurbedrag bij vooruitbetaling te voldoen via iDeal of PayPal. Het resterende bedrag dient u direct tijdens uw afspraak op locatie te voldoen.

Artikel 10 In hoeverre zijn wij aansprakelijk?

 1. House of Ohema gaat ervan uit dat u

  een gezonde lichamelijke conditie heeft. Indien er omstandigheden zijn die de haarbehandeling negatief kunnen beïnvloeden dan verwachten wij dat u ons hiervan vooraf op de hoogte stelt. Denk bijvoorbeeld aan allergieën en medicijn gebruik.

 2. House of Ohema is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade die ontstaan is door u gegeven onjuiste en/of onvolledige gegevens/informatie.

 3. Als House of Ohema aansprakelijk mocht zijn, dan is zij alleen aansprakelijk voor direct schade en niet voor indirecte schade.

4. De aansprakelijkheid van House of Ohema is standaard beperkt tot het toepasselijke factuurbedrag.

5. U dient House of Ohema binnen 1 jaar na ontdekking van haar eventuele aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk aansprakelijk te stellen. Indien u dit later doet dan vervalt uw recht op een eventuele schadevergoeding.

Artikel 11 Welke rechten heeft u bij overmacht?
1. Onder overmacht wordt verstaan de

betekenis die de wet hieraan geeft, namelijk onvoorziene omstandigheden waarop u of House of Ohema geen invloed heeft, waardoor (contractuele) verplichtingen niet nagekomen kunnen worden.

2. Bij overmacht worden de verplichtingen van House of Ohema uitgesteld voor een periode van 30 dagen. Als de periode van overmacht langer duurt, dan mag u de overeenkomst ontbinden, zonder dat u schadevergoeding moet betalen.

Artikel 12 Wat als u een klacht heeft?

1. Als u een klacht heeft met betrekking tot de overeenkomst, onze werkzaamheden, diensten of facturen dan dient u dit binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk aan House of Ohema door te geven via info@housofohema.nl. Als u dit niet doet dan neemt House of Ohema aan dat u de overeenkomst, onze werkzaamheden, diensten en/of facturen accepteert.

2. Als u een klacht indient dan moet u nog steeds uw verplichtingen op grond van de overeenkomst nakomen.

3. Als wij vinden dat uw klacht terecht is dan kunnen wij bepalen welke compensatie we daar tegenover stellen, bijvoorbeeld een korting aanbieden of de haarbehandeling opnieuw doen.

Artikel 13 Wijzigingen in de overeenkomst

 1. Wijzigingen in de overeenkomst

  worden in onderling overleg al dan niet doorgevoerd.

 2. House of Ohema mag de inhoud van de algemene voorwaarden tussentijds wijzigen en aanvullen. Deze wijzigingen en/of aanvullingen mogen in objectieve zin niet nadelig zijn voor u.

Artikel 14 Welk recht is van toepassing en wat als er een geschil ontstaat?
1. Op alle overeenkomsten van House of

Ohema is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Als er een geschil ontstaat dan wordt deze pas aan de rechter voorgelegd als wij hebben geprobeerd het geschil onderling op te lossen.

3. De rechtbank in Amsterdam is bevoegd om het geschil te behandelen.

Via de website www.houseofohema.nl van House of Ohema worden privacygevoelige gegevens verwerkt. House of Ohema respecteert uw privacy. Omdat wij volledig transparant willen zijn naar onze bezoekers toe hebben wij deze privacy- en cookieverklaring opgesteld. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan om deze verklaring volledig te lezen voordat u het gebruik op onze website voortzet.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom?

Als u gebruik maakt van onze website dan kan het zijn dat u persoonsgegevens achterlaat. Bijvoorbeeld om een persoonlijk account aan te maken, een bestelling te plaatsen of een vraag te stellen. Hieronder ziet u welke gegevens wij verwerken (afhankelijk van welke acties u op onze website uitvoert).

 • ●  Voornaam en achternaam

 • ●  Adres, huisnummer, postcode

 • ●  Plaatsnaam

 • ●  Identiteit/geslacht

 • ●  Geboortedatum

 • ●  Profielfoto

 • ●  Telefoonnummer

 • ●  E-mailadres

 • ●  Haar textuur, haartype, haar elasticiteit, haar porositeit, haar dikte

 • ●  Foto van het haar

  Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • ●  u gebruik kunt maken van onze dienstverlening

 • ●  het afnemen van diensten via de website

 • ●  u toegang te verlenen tot uw persoonlijke account

 • ●  het afhandelen van uw bestelling

 • ●  het beantwoorden van uw vragen

 • ●  het verbeteren van onze dienstverlening

 • ●  het vaststellen van de persoon/gebruiker om BOTS uit te sluiten;

 • ●  marketingdoeleinden

 • ●  controleren of de klant meerderjarig/minderjarig is

  Alle gegevens die wij verwerken zijn gebaseerd op een wettelijke grondslag (AVG). Namelijk:

 • ●  uw uitdrukkelijke toestemming en/of;

 • ●  uitvoering van de overeenkomst en/of;

 • ●  wettelijke verplichting en/of;

 • ●  een vitaal belang en/of;

 • ●  een gerechtvaardigd belang.

  Hoelang worden uw gegevens bewaard?

  Bovenstaande gegevens worden door ons bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en voor de duur van de wettelijke bewaartermijnen.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens veilig te stellen. Alle gegevens worden beveiligd via ReCaptcha, HostCoral website hosting, Content restrictions van WordPress (beveiligde content met wachtwoord van betreffende gebruiker) en Shield plugin om hack attacks, bots, spam, geblokkeerde IP adressen uit te sluiten.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

Op grond van de AVG heeft u recht op:

 • ●  inzage van uw persoonsgegevens

 • ●  rectificatie van uw persoonsgegevens

 • ●  het verwijderen van uw persoonsgegevens

 • ●  beperking van de uw betreffende verwerking

 • ●  het maken van bezwaar

 • ●  gegevensoverdraagbaarheid

  U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@houseofohema.nl. Wij vragen u om bij uw verzoek de volgende gegevens mee te sturen: een kopie van uw identiteitsbewijs en uw adresgegevens. U krijgt uiterlijk 1 maand na het ingediende verzoek antwoord. Als het verzoek complex is kan deze termijn met 2 maanden worden verlengd.

  Wat zijn cookies?

  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Cookies zorgen ervoor dat we onze website en diensten gebruiksvriendelijker en beter voor u kunnen maken. Door middel van een cookie banner kunt u onze cookies al dan niet accepteren. Als u onze cookies niet accepteert dan kunt u alsnog gebruik maken van onze website, echter kunt u geen account aanmaken en bestellingen plaatsen.

  Welke cookies gebruiken wij en waarom?

Soort cookie Doel Wie plaatst de cookies?

Hoe kunt u cookies verwijderen of blokkeren?

U kunt cookies blokkeren en verwijderen via uw internetbrowser. Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden. Deze cookies kunt u centraal verwijderen via www.youronlinechoices.eu. Indien u geen cookies accepteert, kunnen wij niet garanderen dat onze website optimaal werkt. U kunt uw instellingen wijzigen via uw browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van de betreffende internetbrowser.

Welke subverwerkers zijn er?

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat uw gegevens worden opgeslagen.

WordPress Hostcoral (server)

House of Ohema maakt momenteel gebruik van de subverwerkers: WordPress en Hostcoral.

Websites van derden

Deze verklaring is alleen van toepassing op onze website en niet op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Omdat wij niet kunnen garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan raden wij u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen.

Wijziging privacy- en cookieverklaring

House of Ohema behoudt zich het recht voor om deze privacy- en verklaring tussentijds te wijzigen. U bent er zelf verantwoordelijk voor om de meest recente versie van onze privacy- en cookieverklaring te raadplegen.

Klachten

Als u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u deze indienen via info@houseofohema.nl. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens House of Ohema

Handelsnaam: House of Ohema Rechtsvorm: Eenmanszaak
Vestiging- en bezoekadres: Heesterveld 238, 1102 SC Amsterdam Telefoonnummer: (06) 84 14 99 57 E-mail: info@houseofohema.nl Website: www.houseofohema.nl KvK-nummer: 82044260

Dit kan online via onze website. Wij hebben ook een speciale prijzenlijst voor kinderen vanaf 4 – 12 jaar. 

Bij House of Ohema wordt er met een aanbetaling gewerkt zodat u garant staat voor uw afspraak. Vanwege beperkt beschikbaarheid proberen wij uitval zoveel mogelijk te voorkomen. Door o.a. het vragen van een aanbetaling, proberen wij dit te realiseren.

In de bevestigingsmail is er een link toegevoegd waarmee u de afspraak kunt annuleren/wijzigen.

 • Als je 15 minuten na het afgesproken tijdstip aankomt, kunnen wij naar eigen beoordeling beslissen om je te helpen of wordt er alsnog besloten om de afspraak te annuleren. Mocht de afspraak geannuleerd worden, ben je alsnog 50% van het totale toepasselijke bedrag verschuldigd en kunnen we het al ontvangen voorschot inhouden/verrekenen.

Om een bevestiging mail van uw afspraak te ontvangen, moet de aanbetaling of volledige bedrag via de website betaalt worden. Als er een aanbetaling heeft plaats gevonden, kan het resterende bedrag gepast contant of d.m.v. een betalingsverzoek betaalt worden. Voorkeur gaat uit naar een betalingsverzoek.

Elke dienst weergeeft welke voorwaardes verbonden zijn aan uw geselecteerde dienst(en). Dit kan bestaan uit:

 • Uw haar gelieve gewassen te zijn.
 • Uw haar is verdeeld in maximaal 8 secties. Bij meerdere secties wordt er €15,- per 15min in rekening gebracht als extra service dienst ‘Braids Take Out v.a. €15,- per 15min
 • Uw haar is voorafgaand al ontklit
 • Wij verkopen geen pre-strectched hair voor onze diensten. Deze dient u zelf mee te nemen op uw afspraak. Het aantal staat beschreven in de service.
 • Wij behandelen de volgende haartypes niet: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C. Wij zijn gespecialiseerd in Curls & Coils van haartypes 3 & 4

De haar en/of hoofdhuidbehandeling zijn inclusief het wassen van uw haar. Bij deze service kunt u dus met ongewassen haar komen. Het is verder belangrijk dat uw haar klitvrij is.

 

Voor het vlechten, twisten en knippen ontvangen wij u graag met gewassen, product vrij, klit vrij haar.

 

Voor alle diensten is het belangrijk dat uw haar los is of in maximaal 8 twists/vlechten zit. Als dit niet het geval is, dient er een extra take out bij de afspraak geboekt te worden.

Deze zijn zeker geschikt voor kinderen. De behandelingen worden op maat gemaakt. Dus dat betekent dat bij kinderen speciaal gebruik gemaakt wordt van producten die kindvriendelijk zijn.

Ook dit verschilt per kapsel en daarnaast hangt het ook af van de textuur en lengte van uw haar en de conditie van uw hoofdhuid.

 

Over het algemeen geldt hoe dunner de vlechtjes of twists hoe langer ze meegaan. Kapsels met nep haar gaan doorgaans langer mee.

 

Bij het boeken wordt per kapsel aangegeven hoe lang ze meegaan.

Eén van de functies van braids en twists is het beschermen van uw natural hair. Zijn uw haar en hoofdhuid in een gezonde conditie en blijft u uw haar goed verzorgen tijdens het dragen van een beschermend haarstijl, dan kunnen braids en twists zeker bijdragen bij groei.

 

Doet u het tegenovergestelde en is uw haar in een fragiele toestand, dan kunnen braids en twists er juist voor zorgen dat uw haar uitvalt of breekt.

De eerste twee weken raden wij het wassen van uw haar af. Wassen kan er namelijk voor zorgen dat het kapsel sneller minder mooi zit. Na drie weken kunt u de vlechten wassen. Wij adviseren in eerste instantie droge shampoo te gebruiken of een haarspray om het wassen met water zo lang mogelijk uit te stellen.

Artikel 1 Definities

House of Ohema: de dienstverlener / opdrachtnemer (ook aangeduid als: ‘wij’, ‘ons’, ‘we’).

Consument: de klant / opdrachtgever in de hoedanigheid van consument die gebruik maakt van onze diensten of een

Consument ter hand gesteld of digitaal beschikbaar gemaakt.

 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 2. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

 3. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Ons aanbod

 1. Elk aanbod is vrijblijvend. House of Ohema kan het aanbod wijzigen of aanpassen.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat de Consument een goede beoordeling van het aanbod kan maken.

 3. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4 Hoe komt een overeenkomst tot stand?
1. Op onze website

www.houseofohema.nl treft u ons

overeenkomst met ons aangeduid als: ‘u’).

sluit (ook

Algemene Voorwaarden: de onderstaande algemene voorwaarden van House of Ohema. Hierin staan onder welke voorwaarden wij onze diensten aanbieden dan wel uitvoeren.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand.

Artikel 2 Juridische gegevens

Handelsnaam: House of Ohema Rechtsvorm: Eenmanszaak
Vestiging- en bezoekadres: Heesterveld 238, 1102 SC Amsterdam Telefoonnummer: (06) 84 14 99 57

E-mail: info@houseofohema.nl Website: www.houseofohema.nl KvK-nummer: 82044260 Bankgegevens: Zie betaalinstructie

Artikel 3 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden inclusief eventuele bijlagen zijn van toepassing op elk aanbod van House of Ohema en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen House of Ohema en de Consument.

2. Deze Algemene Voorwaarden worden tijdig door House of Ohema aan de

aanbod en onze Algemene Voorwaarden aan. U kunt op onze website een afspraak maken voor de gewenste haarbehandeling.

 1. De overeenkomst komt behoudens uitzonderingen tot stand op het moment dat u ons aanbod en de Algemene Voorwaarden aanvaardt, de (vooruit)betaling is verricht en wij u een bevestigingsbericht van uw afspraak hebben verstuurd.

 2. House of Ohema mag een overeenkomst altijd zonder opgaaf van redenen weigeren.

Artikel 5 Hoe wij een overeenkomst uitvoeren

 1. House of Ohema zal haar diensten naar

  beste inzicht uitvoeren.

 2. House of Ohema heeft geen resultaatsverplichting maar een inspanningsverplichting.

 3. House of Ohema is bevoegd om voor een goede uitvoering van de overeenkomst, de werkzaamheden door een ander te laten uitvoeren. Artikel 7:404 en 7:407 BW zijn in dat geval niet van toepassing.

Artikel 6 Wat verwachten wij in algemene zin van u?

 1. U dient ons op verzoek

  juiste/volledige/betrouwbar informatie te verstrekken, zodat wij onze werkzaamheden goed kunnen uitvoeren.

 2. U dient tijdig aanwezig te zijn op onze afspraken.

 3. House of Ohema kan u voor de afspraak instructies geven over hoe de conditie van het haar dient te zijn. Indien u zich hier niet aanhoudt, kunnen wij zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn besluiten om u niet verder te helpen.

 4. Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen naar de afspraak.

5. U dient alleen naar de afspraak te komen, tenzij dit in alle redelijkheid niet van u kan worden verwacht. Bijvoorbeeld in het geval van een minderjarig kind of u anderszins begeleiding nodig heeft.

Artikel 7 Kan ik gebruik maken van mijn herroepingsrecht?
Nee. Het wettelijk herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand is niet van toepassing op de annulering van gedateerde boekingen/afspraken nu sprake is van een overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot de terbeschikkingstelling van diensten voor vrijetijdsbesteding waarbij een bepaald tijdstip of bepaalde periode voor nakoming is voorzien.

Artikel 8 Afspraak annuleren, no show, vertragingen
1. Naast uw andere wettelijke rechten

kunt u in bepaalde omstandigheden het recht hebben om een afspraak te annuleren en een terugbetaling te ontvangen in overeenstemming met de voorwaarden zoals hieronder omschreven.

Annulering binnen 48 uur

2. U dient de afspraak minimaal binnen 48 uur voordat de afspraak begint te annuleren. U bent dan niet gebonden aan annuleringskosten en u heeft dan recht op terugbetaling van het toepasselijke bedrag.

Annulering korter dan 48 uur

3. Indien u de afspraak korter dan 48 uur voordat de afspraak begint annuleert dan brengen wij 50% van het totale toepasselijke bedrag in rekening. Wij kunnen het reeds ontvangen voorschot inhouden/verrekenen.

No show

4. Indien u om welke reden dan ook niet op de afspraak komt opdagen (no show) dan brengen wij 100% van het totale toepasselijke bedrag in rekening. Wij kunnen het reeds ontvangen voorschot inhouden/verrekenen.

Vertraging

5. Indien u 15 minuten later op de afspraak verschijnt dan kunnen wij naar eigen beoordeling beslissen of wij u wel of niet zullen helpen. Als wij u niet verder helpen bent u nog steeds 50% van het totale toepasselijke bedrag verschuldigd. Wij kunnen het reeds ontvangen voorschot inhouden/verrekenen.

Wijze annulering doorgeven

6. Het annuleren kan door de annulering via onze website www.houseofohema.nl door te geven, door een e-mail te sturen naar info@houseofohema.nl of telefonisch contact met ons op te nemen via: (06) 84 14 99 57.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden en incasso

 1. Alle genoemde prijzen in het aanbod

  zijn inclusief BTW, tenzij anders

  aangegeven.

 2. U dient voor een afspraak altijd een

  deel van het volledige factuurbedrag bij vooruitbetaling te voldoen via iDeal of PayPal. Het resterende bedrag dient u direct tijdens uw afspraak op locatie te voldoen.

Artikel 10 In hoeverre zijn wij aansprakelijk?

 1. House of Ohema gaat ervan uit dat u

  een gezonde lichamelijke conditie heeft. Indien er omstandigheden zijn die de haarbehandeling negatief kunnen beïnvloeden dan verwachten wij dat u ons hiervan vooraf op de hoogte stelt. Denk bijvoorbeeld aan allergieën en medicijn gebruik.

 2. House of Ohema is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade die ontstaan is door u gegeven onjuiste en/of onvolledige gegevens/informatie.

 3. Als House of Ohema aansprakelijk mocht zijn, dan is zij alleen aansprakelijk voor direct schade en niet voor indirecte schade.

4. De aansprakelijkheid van House of Ohema is standaard beperkt tot het toepasselijke factuurbedrag.

5. U dient House of Ohema binnen 1 jaar na ontdekking van haar eventuele aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk aansprakelijk te stellen. Indien u dit later doet dan vervalt uw recht op een eventuele schadevergoeding.

Artikel 11 Welke rechten heeft u bij overmacht?
1. Onder overmacht wordt verstaan de

betekenis die de wet hieraan geeft, namelijk onvoorziene omstandigheden waarop u of House of Ohema geen invloed heeft, waardoor (contractuele) verplichtingen niet nagekomen kunnen worden.

2. Bij overmacht worden de verplichtingen van House of Ohema uitgesteld voor een periode van 30 dagen. Als de periode van overmacht langer duurt, dan mag u de overeenkomst ontbinden, zonder dat u schadevergoeding moet betalen.

Artikel 12 Wat als u een klacht heeft?

1. Als u een klacht heeft met betrekking tot de overeenkomst, onze werkzaamheden, diensten of facturen dan dient u dit binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk aan House of Ohema door te geven via info@housofohema.nl. Als u dit niet doet dan neemt House of Ohema aan dat u de overeenkomst, onze werkzaamheden, diensten en/of facturen accepteert.

2. Als u een klacht indient dan moet u nog steeds uw verplichtingen op grond van de overeenkomst nakomen.

3. Als wij vinden dat uw klacht terecht is dan kunnen wij bepalen welke compensatie we daar tegenover stellen, bijvoorbeeld een korting aanbieden of de haarbehandeling opnieuw doen.

Artikel 13 Wijzigingen in de overeenkomst

 1. Wijzigingen in de overeenkomst

  worden in onderling overleg al dan niet doorgevoerd.

 2. House of Ohema mag de inhoud van de algemene voorwaarden tussentijds wijzigen en aanvullen. Deze wijzigingen en/of aanvullingen mogen in objectieve zin niet nadelig zijn voor u.

Artikel 14 Welk recht is van toepassing en wat als er een geschil ontstaat?
1. Op alle overeenkomsten van House of

Ohema is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Als er een geschil ontstaat dan wordt deze pas aan de rechter voorgelegd als wij hebben geprobeerd het geschil onderling op te lossen.

3. De rechtbank in Amsterdam is bevoegd om het geschil te behandelen.

Via de website www.houseofohema.nl van House of Ohema worden privacygevoelige gegevens verwerkt. House of Ohema respecteert uw privacy. Omdat wij volledig transparant willen zijn naar onze bezoekers toe hebben wij deze privacy- en cookieverklaring opgesteld. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan om deze verklaring volledig te lezen voordat u het gebruik op onze website voortzet.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom?

Als u gebruik maakt van onze website dan kan het zijn dat u persoonsgegevens achterlaat. Bijvoorbeeld om een persoonlijk account aan te maken, een bestelling te plaatsen of een vraag te stellen. Hieronder ziet u welke gegevens wij verwerken (afhankelijk van welke acties u op onze website uitvoert).

 • ●  Voornaam en achternaam

 • ●  Adres, huisnummer, postcode

 • ●  Plaatsnaam

 • ●  Identiteit/geslacht

 • ●  Geboortedatum

 • ●  Profielfoto

 • ●  Telefoonnummer

 • ●  E-mailadres

 • ●  Haar textuur, haartype, haar elasticiteit, haar porositeit, haar dikte

 • ●  Foto van het haar

  Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • ●  u gebruik kunt maken van onze dienstverlening

 • ●  het afnemen van diensten via de website

 • ●  u toegang te verlenen tot uw persoonlijke account

 • ●  het afhandelen van uw bestelling

 • ●  het beantwoorden van uw vragen

 • ●  het verbeteren van onze dienstverlening

 • ●  het vaststellen van de persoon/gebruiker om BOTS uit te sluiten;

 • ●  marketingdoeleinden

 • ●  controleren of de klant meerderjarig/minderjarig is

  Alle gegevens die wij verwerken zijn gebaseerd op een wettelijke grondslag (AVG). Namelijk:

 • ●  uw uitdrukkelijke toestemming en/of;

 • ●  uitvoering van de overeenkomst en/of;

 • ●  wettelijke verplichting en/of;

 • ●  een vitaal belang en/of;

 • ●  een gerechtvaardigd belang.

  Hoelang worden uw gegevens bewaard?

  Bovenstaande gegevens worden door ons bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en voor de duur van de wettelijke bewaartermijnen.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens veilig te stellen. Alle gegevens worden beveiligd via ReCaptcha, HostCoral website hosting, Content restrictions van WordPress (beveiligde content met wachtwoord van betreffende gebruiker) en Shield plugin om hack attacks, bots, spam, geblokkeerde IP adressen uit te sluiten.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

Op grond van de AVG heeft u recht op:

 • ●  inzage van uw persoonsgegevens

 • ●  rectificatie van uw persoonsgegevens

 • ●  het verwijderen van uw persoonsgegevens

 • ●  beperking van de uw betreffende verwerking

 • ●  het maken van bezwaar

 • ●  gegevensoverdraagbaarheid

  U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@houseofohema.nl. Wij vragen u om bij uw verzoek de volgende gegevens mee te sturen: een kopie van uw identiteitsbewijs en uw adresgegevens. U krijgt uiterlijk 1 maand na het ingediende verzoek antwoord. Als het verzoek complex is kan deze termijn met 2 maanden worden verlengd.

  Wat zijn cookies?

  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Cookies zorgen ervoor dat we onze website en diensten gebruiksvriendelijker en beter voor u kunnen maken. Door middel van een cookie banner kunt u onze cookies al dan niet accepteren. Als u onze cookies niet accepteert dan kunt u alsnog gebruik maken van onze website, echter kunt u geen account aanmaken en bestellingen plaatsen.

  Welke cookies gebruiken wij en waarom?

Soort cookie Doel Wie plaatst de cookies?

Hoe kunt u cookies verwijderen of blokkeren?

U kunt cookies blokkeren en verwijderen via uw internetbrowser. Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden. Deze cookies kunt u centraal verwijderen via www.youronlinechoices.eu. Indien u geen cookies accepteert, kunnen wij niet garanderen dat onze website optimaal werkt. U kunt uw instellingen wijzigen via uw browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van de betreffende internetbrowser.

Welke subverwerkers zijn er?

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat uw gegevens worden opgeslagen.

WordPress Hostcoral (server)

House of Ohema maakt momenteel gebruik van de subverwerkers: WordPress en Hostcoral.

Websites van derden

Deze verklaring is alleen van toepassing op onze website en niet op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Omdat wij niet kunnen garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan raden wij u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen.

Wijziging privacy- en cookieverklaring

House of Ohema behoudt zich het recht voor om deze privacy- en verklaring tussentijds te wijzigen. U bent er zelf verantwoordelijk voor om de meest recente versie van onze privacy- en cookieverklaring te raadplegen.

Klachten

Als u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u deze indienen via info@houseofohema.nl. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens House of Ohema

Handelsnaam: House of Ohema Rechtsvorm: Eenmanszaak
Vestiging- en bezoekadres: Heesterveld 238, 1102 SC Amsterdam Telefoonnummer: (06) 84 14 99 57 E-mail: info@houseofohema.nl Website: www.houseofohema.nl KvK-nummer: 82044260

Consultancy

High Top

Braids & Twists

Cornrows

Hairstyles with added hair

Hairstyles on natural hair

Behandelingen en trims

Behandelingen en trims

Behandelingen en trims

Crochet Vixen

Curls, Afro, Twists Braids

Two/Three Layered Braids

Lemonade Braids

Braded Ponytail

Cornrows with stitches/design

Straight Cornrows

Passion/Spring Twists

Knotless Braids

Boxbraids & Fulani Braids

Cornrows

Braids & Twists